Foto - Galeria

 

Stymulator logopedyczny

Stymulator logopedyczny

Jest przydatny w reedukacji chorych z afazją, w usprawnianiu i stymulowaniu rozwoju mowy, w usprawnianiu motoryki języka (opóźniony rozwój mowy, porażenie mózgowe), w pracy z niedosłyszącymi i jąkającymi się oraz w korekcji mowy nosowej i w diagnozowaniu stopnia zautomatyzowania ćwiczonych głosek. Właściwością aparatu jest możliwość jednoczesnego wybiórczego oddziaływania bodźcami elektrycznymi (prądy podprogowe), mechanicznymi, akustycznymi, wibracyjnymi i wizualnymi. Echo-wibrator z rezonatorem oprócz funkcji echo-wibratora posiada dodatkową możliwość odbioru przetransformowanych sygnałów na bodźce świetlne (świecenie diody przy realizacji głosek dźwięcznych) i wibracyjne (odbierane opuszkami palców w postaci zwielokrotnionych drgań). Pomocny w pracy z jąkającymi się, z niedosłyszącymi.

Wibrator logopedyczny

Wibrator logopedyczny

Służy do korekcji rotacyzmu i do usprawniania motoryki języka.

 
 

Instrumentarium logopedy

Instrumentarium logopedy

To zestaw najbardziej potrzebnych elementów i urządzeń przydatnych w korekcji zaburzeń dyslalicznych (w korekcji głoski „k”,”g”,w korekcji głosek dentalizowanych”, w korekcji mowy nosowej, w terapii jąkania (Toni-echo), w relaksacji (relaksator).

Oprogramowanie

Komputerowe wsparcie terapii najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 
 

Gombrowicza 31/15
59-220 Legnica

tel. +48 723-666-398

e-mail: biuro@logopeda24.net