Mój gabinet oferuje:

 

Diagnozę logopedyczną

- polega na ocenie stopnia rozwoju mowy dziecka:

 • przeprowadzenie wywiadu z Rodzicami
 • określenie sprawności narządów artykulacyjnych dziecka
 • sprawdzenie kompetencji komunikacyjnej
 • orientacyjne badanie słuchu dziecka
 • badanie słuchu fonematycznego
 • badanie pamięci słuchowej
 • sprawdzenie funkcji poznawczych

terapię logopedyczną:

 • ćwiczenia usprawniające pracę narządów mowy
 • usprawnienie aparatu oddechowego
 • usuwanie błędów artykulacji
 • utrwalanie prawidłowej artykulacji
 • usprawnianie słuchu fonemowego
 • praca nad rozumieniem mowy
 • praca nad bogaceniem słownika
 • praca nad stymulacją świadomości językowej

ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka:

 • ćwiczenia rozwijające słownik czynny i bierny
 • ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo –słuchowo –ruchowej
 • ćwiczenia orientacji przestrzennej
 • ćwiczenia pamięci
 • ćwiczenia myślenia
 • ćwiczenia umiejętności szeregowania
 • ćwiczenie umiejętności myślenia przyczynowo - skutkowego
 • ćwiczenia myślenia indukcyjnego
 • ćwiczenia myślenia symbolicznego
 • kształtowanie twórczej aktywności słownej
 • wyrabianie umiejętności posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym

 


Gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt logopedyczny, materiały dydaktyczne, gry komputerowe. Sprzęt i pomoce dostosowane są do możliwości dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
 

Szanowni Rodzice!

Koniecznie udajcie się do logopedy, gdy u swojego dziecka zaobserwujecie następujące symptomy:

- u dziecka do 12 miesięcy:
 • nie głuży i nie gaworzy
 • nie reaguje na dźwięki otoczenia
 • nie rozumie i nie wykonuje prostych poleceń
 • nie mówi prostych sylab np.: ta-ta, pa-pa, ma-ma, ba-ba
- u dziecka do 2 roku życia:
 • nie mówi prostych słów
 • nie naśladuje odgłosów zwierząt i otoczenia
 • mówi mało i niechętnie
 • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy
- u dziecka do 3 roku życia:
 • język „wchodzi” między zęby przy wymowie głosek ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz
 • oddycha przez usta i buzia jest ciągle otwarta
 • pije z butelki lub ssie smoczek
 • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy
- u dziecka do 4 roku życia:
 • mowa jest nie zrozumiała dla otoczenia
 • nie wymawia głosek s, z, c, dz zastępując je głoskami ś, ź, ć, dź
 • ma trudności z nazywaniem przedmiotów
 • nie buduje prostych zdań
 • ma trudności z zapamiętywaniem wyrazów, zdań, wierszyków
 • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju mowy
- u dziecka do 5 roku życia:
 • nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż
 • nie podnosi czubka języka do podniebienia
 • nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby
 • myli podobnie brzmiące głoski i wyrazy np.: półka – bułka, koza- kosa, Tom – dom
 • w wypowiadanych zdaniach pojawiają się błędy gramatyczne
 • przekręca trudne wyrazy
- u dziecka do 6 roku życia:
 • nie wymawia poprawnie głoski r oraz innych głosek
 • nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby i głoski
 • nie różnicuje liter
 • nie rozumie kontekstu sytuacyjnego
- u dziecka między 7 – 10 rokiem życia:
 • nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych pojawiają się błędy gramatyczne
 • myli podobnie wyglądające i brzmiące litery
 • czyta bardzo powoli głoskując treść
 • przekręca długie wyrazy
 • ma kłopot z przepisywaniem tekstu
 • robi dużo błędów ortograficznych
 • ma trudność z zapamiętywaniem wierszy

Gombrowicza 31/15
59-220 Legnica

tel. +48 723-666-398

e-mail: biuro@logopeda24.net